พ.ต.ท.วิเชียร ผ่อนจตุรัส
สว.สภ.สรอย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสรอย
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 13 คน
สถิติเดือนนี้ 123 คน
สถิติปีนี้ 3101 คน
สถิติทั้งหมด 4873 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

สถานีตำรวจภูธรสรอย ตั้งอยู่บนพิกัดที่ 676511 ๖๗๖๕๑๑ เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา


พื้นที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลสรอย มี 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 6,544 คน และตำบลป่าสัก มี 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 5,908 คน รวมทั้งหมด 12,452 คน


ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสลับพื้นราบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นมี 3 ฤดูกาล ตามปกติ ในฤดูฝนมักจะมีปัญหาน้ำป่าไหลหลากอยู่เสมอ


อาณาเขตและเส้นทางคมนาคม

ทิศเหนือ ติดกับตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ทิศใต้ ติดกับตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


การคมนาคม

- จาก สภ.สรอย ถึง จว.แพร่ ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร

- จาก สภ.สรอย ถึง อ.เถิน จว.ลำปาง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

- จาก สภ.สรอย ถึง อ.วังชิ้น ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

- เส้นทางคมนาคมติดต่อเป็นถนนลาดยางตลอดทุกเส้นทาง การคมนาคมสะดวก 
 
 
 
Copyright © 2017-2018 โดย สถานีตำรวจภูธรสรอย - www.saroi.phrae.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรสรอย เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ (054) 658095 โทรสาร (054) 658095